«فهیمه رحیمی» درگذشت

«فهیمه رحیمی» نویسنده و رمان نویس معاصر صبح امروز در بیمارستان مهر تهران در سن ۶۱ سالگی درگذشت.