مصرف فولاد کشور به حداقل رسیده است

مصرف فولاد در داخل کشور به دلیل کاهش ساخت و سازها و راکد بودن طرح های عمرانی دولت به حداقل رسیده است.

فولادی‌ها و سیمانی‌ها هم سقوط خواهند كرد

در صورتی که دولت در قیمت خوراک واحدهای تولیدی و بهره مالکانه معادن بازنگری کرده و همچنین نتایج مذاکرات 1+5 مثبت باشد شاخص به بیش از 80 هزار واحد صعود خواهد كرد.

صادرات فولاد آزاد شد

نایب رئیس انجمن فولاد گفت: طبق اعلام دولت، متقاضیان صادرات فولاد پس از هر مرحله صادرات می‌توانند برای دریافت مجوز صادرات مجددا اقدام کنند و به این ترتیب، صادرات فولاد به نوعی آزاد شده است.