تهرانی‌ها از این پس حفظی شماره می‌گیرند

تهرانی‌ها از این پس می‌توانند با خیالی آسوده از عدم فراموشی شماره تلفن‌ها، شماره‌گیری کنند.