سانسور گسترده اینترنت در استرالیا و آلمان

می‌توان در کشورهای غربی با تمام ادعاهایشان در مورد بهره‌‌مندی از دموکراسی واقعی، آزادی بیان و آزادی مذاهب نمونه‌هایی را یافت کرد که عکس این ادعاها را ثابت می‌کند. از جمله نمونه‌ها نقض قوانین مربوط به آزادی رسانه‌ها و سانسور است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.