از «فیلسوف‌شاهی» افلاطون تا «ولایت‌فقیه»

شکل‌گیری نظریه ولایت فقیه نیز در اثر شرایط زمانی و مکانی است که برپایی حکومت اصلی اسلام یعنی حکومت معصوم(ع) را غیرممکن ساخته است. اما باتوجه به جایگاه حکومت در جامعه و ضرورت همیشگی آن، در عصر غیبت امامت بالنیابه و نه بالاصاله با فقیه جامع‌الشرایط به عنوان اشبه الناس به معصوم است. بنابراین حکومت فیلسوف شاهی حکومتی آرمانی است. در صورتی که حکومت اسلامی حکومتی آرمانی است، اما ولایت فقیه در آن امری واقع‌گرایانه و مبتنی بر شرایط عصر غیبت است.