بی‌تابی‌هایی که عاشقانه نیستند

«بی‌تابی بیتا» برخلاف پوسترها و تبلیغات خود که فیلمی ملودرام و عاشقانه را به ذهن متبادر می‌کنند، نه ملودرام است، نه عاشقانه. این مساله نشان می‌دهد …