« خاک و مرجان»؛ فیلمی آبرومند از مردم افغان

بالاخره بعد از مدت‌ها سینمای ایران می‌تواند فیلمی نمایش دهد که در آن خبری از تحقیر، توهین و انحراف در نمایش نزدیک‌ترین مزدمان هم‌آئین و هم‌زبان ایرانی‌ها، افغانستانی‌ها نیست. «خاک و مرجان» شروع راه مبارکی است.