پخش فیلم اکران نشده «دایناسور»

فیلم اکران نشده شیخ طادی با نام «دایناسور» 31 اردیبهشت در دانشگاه شریف اکران می شود.