روایتی از ترور دانشمندان هسته‌ای کلید خورد

فیلم تلویزیونی «ذهن خاموش» با موضوع محوریت نحوه ترور دانشمندان هسته‌ای توسط تروریست‌ها در تهران کلید خورد.