مخالفت آموزش و پرورش با فیلم لیلا حاتمی!

این فیلم به نوعی نخستین فیلم ساخته شده در سینمای ایران با موضوع نماز است. در زمان جشنواره این فیلم در شهر قم از نظر تماشاگران به عنوان بهترین فیلم انتخاب شده بود.