تجلیل از اولین فیلم سینمایی دفاع مقدس

در سومین برنامه «عصر خاطره با هنر مبارزه» از کارگردان فیلم سینمایی «مرز» به عنوان اولین فیلم سینمایی دفاع مقدس تجلیل می شود.