تاریخچه فیلم‌های انتخاباتی در ایران

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر تب ساختن فیلم‌های انتخاباتی نامزدها نیز همچون دو دوره گذشته انتخابات بالا گرفته است و در این میان هر روز نام یک سینماگر شنیده می‌شود و همین موضوع اهمیت ساخت این فیلم‌ها را نشان می‌دهد.