پرونده «رجانیوز»،«تابناک» و «اعتماد»‌ در دادگاه

در جلسه آینده دادگاه مطبوعات به پرونده پایگاه‌های خبری رجانیوز و تابناک و همچنین روزنامه اعتماد رسیدگی می‌شود.