نقشه زیرکانه آمریکا در سوءاستفاده از نرمش غیر مقتدرانه برای فلج کردن اقتصاد ایران

در حالیکه ایران به عنوان نماد مقاومت در مقابل استکبار امریکا شناخته می‌شود، و دشمنی امریکا با ملت ایران کاهش که نیافته است، بلکه بیشتر و شدیدتر نیز شده است، زمزمه‌های و زمینه‌سازی‌های رسانه‌ای برای ملاقات با رئیس جمهور امریکا که بیشتر برد تبلیغاتی و شکستن وجهه مقاومتی ایران را دارد، نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه می‌تواند زمینه را برای اجرای سناریوهای مشابه با سناریوی داماتو فراهم کند.