عکس: آرامگاه مجاهد شهید سیدمجتبی نواب‌صفوی

سیدمجتبی نواب صفوی، از روحانیون مبارز و رهبر جمعیت «فدائیان اسلام» و از پیشتازان مبارزات اسلامی و مکتبی بر ضد رژیم شاهنشاهی و استعمار می‌باشد. سرانجام در ۲۷ دی ماه ۱۳۳۴ توسط رژیم پهلوی اعدام و به شهادت رسید.