دلایل افزایش بارمالی قبوض آب و برق

وزیر نیرو با تشریح دلایل افزایش بار مالی قبوض آب و برق با اضافه شدن بندی به نام عوارض، این افزایش قیمت را مطابق با مصوبات قانون بودجه عنوان کرد و گفت: این افزایش قیمت‌ها ارتباطی به اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد.

عکس: گزینه جدید قبض آب

طبق وعده داده شده قیمت آب گران‌تر شد و این مبلغ اضافی در قالب یک گزینه جدید به نام «بند 76 قانون بودجه» در قبض آب خودنمایی می‌کند.