برنامه‌های نمایشگاه بین‌المللی قرآن

برنامه‌ها و اهداف هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در نشستی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه تبیین و تشریح می‌شوند.