خبر تشکیل قرارگاه حماسه اقتصادی تکذیب شد

خبر منتشر شده در برخی سایت‌های خبری مبنی بر تشکیل قرارگاه حماسه اقتصادی از سوی اعضای سابق ستاد حسن روحانی تکذیب شد.