خانواده پویا بر جلد دفتر مشق یزدی‌ها

طرح های خانواده پویا بر جلد دفترهای هزاران دانش آموز یزدی نقش می بندد.   قرارگاه رسانه ای شهید عاصی زاده یزد برای دومین سال اقدام به چاپ و طراحی دفاتر دانش آموزی ایرانی-اسلامی با نام «پویا» کرد. این طرح در موضوعات سبک زندگی اسلامی، اهمیت کسب دانش، نشاط و شادابی خانواده اسلامی و دستاوردهای علمی کشور […]