از «راز» به مثابه یک کلاس مستندسازی تا ناگفته‌های جعفریان از مزار شریف

بعد از آن من یک خبطی کردم گفتم ما فردا شب در برنامه‌ راز می‌خواهیم بخش‌هایی از این مستند را پخش کنیم آقای خرازی تشریف بیاورند صحبت کنند یا تلفنی صحبت کنند و آقای جباری گفت باشد و قرار شد خبر بدهند ما هم منتظر و خوش‌خیال گذشت و خبری نشد که آقای طالب‌زاده زنگ زد گفت که به کسی موضوع برنامه را گفتی ؟تلفن کرده‌اند و گفته‌اند برنامه را نروید