پاسخی به نامه «محمدعلی کلی»: در مورد آزادی بیمار قلبی محبوس در انگلستان نیز سوال کنید!

این نامه که به طور هماهنگ در بسیاری از رسانه‌های غربی و برای ایجاد بار روانی و تاثیرگذاری بر تصمیم گیری‌ها در ایران منتشر شده بود با پاسخی از «نصرت‌الله تاجیک» دیپلمات سابق ایرانی که در حال حاضر در انگلستان در حبس خانگی به سر می‌برد مواجه شد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.