برخي قمه مي‌زنند اما به جنگ داعش نمي‌روند

رحيم پور ازغدي با بيان اينكه گناه بي آبرو كردن عزاي امام حسين (ع) از گناه از قفا بريدن سر آن حضرت كمتر نيست هرچند ناآگاهانه باشد، تأكيد كرد: هركس سبب تمسخر دين امام حسين (ع) شود، خيانت كرده و هركاري كه سبب شود دشمن به مقدسات شيعه اهانت كند، حرام است.

هَیْهاتِ مِنّا الذلَّة فرهنگسازی عزت‌مداری است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مهمترین شاخصه قیام امام حسین(ع) را عزت‌مداری دانست و گفت:‌ شعار «هَیْهاتِ مِنّا الذلَّة » امام (ع) باید در جامعه فرهنگسازی و نهادینه شود.