وضعیت آذربایجان شبیه بحرین: مسلمانان در اکثریت اما تحت فشار

به هر حال مردم مسلمان جمهوری آذربایجان وضعیتی شبیه بحرین و عربستان دارند؛ یعنی علی رغم اینکه شیعیان در آذربایجان در اکثریت هستند، اما به شدت از طرف حکومت تحت فشارند و از حقوق طبیعی خود نیزمحرومند و در طول سال های پس از استقلال جمهوری آذربایجان یعنی تقریبا از سال 1990 تا کنون فشارها هر روز بر مسلمانان افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر وابستگی آذربایجان به رژیم صهیونیستی نیز افزایش پیدا کرده است؛

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.