واقعیت یهود(۱۲): نظام ظالمانه دوره قيوميت/ قيام يافا

از اشغال سرزمین فلسطین تا سال ژونیه ۱۹۲۰ م حکومت نظامی بر سرزمین فلسطین سایه افکنده بود. در ژونیه ۱۹۲۰ م اداره نظامی به اداره مدنی غیر نظامی به نام «حکومت فلسطین» نام گذاری شد و یک صهیونیست انگلیسی به نام هربرت صموئیل اولین نماینده ویژه انگلیس در فلسطین شد

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.