قیام 29 بهمن آتش زیر خاکستر خشم مردم بود

اگرچه وقوع فاجعه خونین قم در 19 دی ماه 56 توسط رژیم سفاک پهلوی، بهانه کافی و لازم برای خیزش تاریخی مردم سلحشور تبریز در 40 روز پس از این حادثه تلخ را به دست داد، با این حال همان طور که در سطور بالا شرح آن رفت، قیام تبریز چیزی فراتر از یک مراسم بزرگداشت و در واقع به منزله اعلامیه رسمی انقلاب اسلامی ایران بود.