آیا توافق هسته‌ای، نفت را از چاه بالا می‌کشد؟

بر اساس اعلام منابع گوناگون مذاکرات ایران با گروه ۵+۱ می تواند با سه گزینه به پایان برسد که هر یک از این گزینه ها تأثیر متفاوتی را بر قیمت جهانی نفت خواهد گذاشت.