مقایسه درآمد پزشکان در ایران و غرب

بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که درآمد یک کارمند یا کارگر ایرانی یک پنجم درآمد همتای غربی اش هم نیست، پزشکان متخصص ایرانی چندین برابر همتایان خودشان در کشورهای غربی درآمد دارند.

مردم می‌ترسند از پزشكان شكايت كنند؟

قرار بود ليست پزشك‌هاي زيرميزي‌بگير كه تخلفات بيشتري دارند در دوره آخر وزارت دكتر لنكراني و دكتر وحيد دستجردي تهيه شود. وظيفه وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام‌پزشكي اين است كه جلوي اين افراد را بگيرد و خطاي متخلفان را نپوشاند. زيرا اين پزشك‌ها از دريافت‌هاي غيرمتعارف خود دفاع مي‌كنند.