اعلام نتايج كنكور سراسري 89 از ساعت 24 امشب

اعلام نتايج کنکور سراسری89 ساعت زودتر از زمان اعلام شده انجام مي‌شود.