سقوط قیمت نفت، مدیریت‌ شده است

«لئونید ساوین» تحلیلگر برجسته روس با بیان اینکه تغییرات اخیر در قیمت جهانی نفت مدیریت‌شده و هدفمند است، می‌گوید ایران، روسیه و دیگر کشورهایی که هدف این جنگ نفتی قرار گرفته‌اند، باید بلوکی متحد تشکیل دهند.