مسئولین سینمایی، خاستگاه سیاسی دارند

اعتیاد، موضوعی است که بارها بدان پرداخته شده و با کمی بی‌دقتی ممکن بود فیلم آقاخانی، به دام یک درام تلخ و سیاه و یا یک داستان پلیسی و حادثه‌ای بیفتد اما او توانسته با نگاهی فارق از شعار و به دور از کلیشه، روایت خود را از اعتیاد بسازد که این نگاه، نگاه قابل بحثی است.

آرمانگرایی وجه ممتاز «چ»

تقیداتی آقای حاتمی کیا در پرداختن به شخصیت های معاصر دارند تا نسبت هایی به آدم ها داده نشود که آنها را غیرقابل دستیابی کند. به نظر می آید در این فیلم مقداری در این معنی افراط شده است. یعنی شهید چمران با وجود آنکه یک سری خلقیات زمینی داشته است مثل من و شما، اما به هر حال به یک مرگی از دنیا رفته است که حضرت امام (ره) می فرمایند کاش مثل چمران بمیریم. کسی که مرگ ویژه ای دارد حتما زندگی ویژه ای داشته است. این زندگی خاص باید تبلور بیشتری باید می داشت.

گذری کوتاه بر چند فیلم جشنواره فجر

فیلمی که امسال به نمایش در آمد اگر همان فیلمی باشد که در سال گذشته از حضور در جشنواره فجر ۳۱ بازماند و حذفیاتی بر روی آن صورت نگرفته باشد، این سوال پیش می‌آید که آیا واقعا این فیلم ارزش این جنجال‌ها را داشت؟