آمریکا مسئول نقض بیانیه الجزایر شناخته شد

هیات عمومی دیوان داوری دعاوی جمهوری اسلامی ایران – ایالات متحده آمریکا در لاهه پس از گذشت 30سال، واشنگتن را مسوول نقض تعهداتش در قبال بیانیه الجزایر دانست.