طرح فرهنگی سپاه برای مردم تهران

تقویت ایمان دینی مردم تهران به خصوص بسیجیان، تربیت نیروهای مومن و انقلابی، تبیین و اجرایی کردن سبک زندگی اسلامی ایرانی با عنوان حیات طیبه به جای سبک زندگی غربی و حاکم کردن فضای ارزشی چهار هدفی است که در قالب طرح لبیک یا خامنه ای در کارهای این معاونت درنظر گرفته شده است.