بحران مهاجرت؛ خطر پایان منطقه شنگن

وزیر خارجه لتونی پیش بینی کرد که اگر هیچ راهکار قابل قبولی برای بحران مهاجرت در اروپا پیدا نشود، منطقه شنگن به پایان راه خود خواهد رسید.

دولت لتونی سقوط کرد

نخست وزیر لتونی پس از ریزش سقف فروشگاهی بزرگ در شهر ریگا پایتخت این کشور از سمت خود استعفا داد و این مساله منجر به سقوط دولت لتونی شده است.