نیروهای آمریکایی مخفیانه به عراق بازمی‌گردند

بغداد خود را برای دریافت سلاح جدید از آمریکا آماده می کند تا بهتر بتواند با ناامنی ایجاد شده توسط گروه ˈالقاعدهˈ مقابله کند.

رئیس‌جمهور شوم پنتاگون‌و‌ سیا را از بین‌می‌برم

الیور استون در گفت‌وگویی جذاب گفته است: دستگاه‌هایی که در اداره حکومت آمریکا دخیل هستند کنگره، رسانه‌ها، وال‌استریت، سی‌آی‌ای و پنتاگون است شاید رئیس جمهور هم باشد و رئیس جمهور آمریکا شوم پنتاگون و سیا را از بین می‌برم.