موج اسلام‌گرایی میان بازیگران سینمای جهان

«موجی اولایا» بازیگر سینمای نیجریه‌ که به تازگی دین اسلام را برای خود برگزیده است، می‌گوید: حقیقتاً اسلام دین صلح است، من اسلام را برای ارتباط صمیمی‌تر با خدا برگزیدم.