استخدام زنان‌زیبارو در وزارت‌خارجه عربستان

وزارت خارجه عربستان از اعلام آمادگی برای استخدام بانوان آراسته دارای مدارک دانشگاهی و شهروند این کشور به عنوان رایزن و دبیر دوم خبر داد.

خروجی دانشگاه‌ها با بازار کار تطابق ندارد

اگر جامعه در مسیر شایسته سالاری و مدرک‌زدایی قرار بگیرد و به جای مدرک تحصیلی، خود واقعی افراد و مهارت و تخصص آنان و به جای ظاهر، محتوای واقعیت‌ها اهمیت و اولویت پیدا کند، درنهایت جامعه مدرک‌گرا به سمت ایجاد جامعه بهینه با افراد متخصص حرکت می‌کند.