فیلم: تکه‌هایی از «چ» ساخته ابراهیم‌حاتمی‌کیا

«چ» روایت ۴۸ساعت از زندگی دکتر مصطفی چمران در قائله محاصره شهر پاوه توسط نیروهای ضدانقلاب است: