محصولات ویژه محرم در مؤسسه هلال

مؤسسه هنر و ادبيات هلال در راستاي هدف ترويج اشعار و مراثي مناسب بر مباني ديني شيعه در دهه اول محرم اشعار، نوحه و مقتل را به صورت روزانه روي اپليكيشن راديو اينترنتي هلال قرار می دهد.

افتتاح رادیو اینترنتی هلال در روز عید غدیر

مؤسسه هنر و ادبیات هلال ویژه اشعار و مدایح مذهبی در روز غدیر خم از رادیو اینترنتی هلال رونمایی می کند.