سرگردانی مالکیت فکری بین دو قوه

مالکیت فکری یکی از بازیگران اصلی توسعه و رشد علم و فناوری، این روزها چشم انتظار تصمیمی است تا براساس مصوبات نقشه جامع علمی زیر مجموعه نهاد متولی اصلی خود یعنی دولت قرار گیرد.

پذیرش کنوانسیون مالکیت فکری مغایر منافع ملی است

رخی مسئولان دولت دهم و بسیاری از مسئولین دولت یازدهم از ابتدای دولت به صورت مداوم به ضرورت پذیرش کنوانسیون مالکیت فکری بین المللی (برن) تأکید کردند. تا در نهایت دولت در 7 آبان پس از تصویب بی سر و صدای آن در هیئت دولت، آن را جهت تصویب به مجلس فرستاده اند.

نکاتی در معایب پیوست به قانون جهانی کپی‌رایت

اگر ایران به این کنوانسیون بپیوندد هزینه راه اندازی هر دستگاه یارانه با نرم افزارهای ساده‌ای چون آفیس و… به بیش از ده میلیون تومان خواهد رسید. حال اگر فرض کنیم مردم این هزینه را بپردازند آیا خود دولت امکان دارد فقط برای رایانه‌های اداراتش این مقدار هزینه کند؟ تازه این پیش پا افتاده‌ترین هزینه ناشی از این مسئله است و باز هم این هزینه‌های مالی در برابر سایر تبعات موضوع چیزی نیست!