هشدار پزشکی قانونی درخصوص سقط جنايی

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني بر لزوم آگاهي پزشكان از عواقب انجام سقط هاي جنايي تأكيد كرد و ادامه داد: مبادرت به سقط جنايي طبق قانون جرم محسوب مي شود و در مقررات انتظامي نظام پزشكي نيز براي اين موارد مجازات هايي در نظر گرفته شده است بنابراين تعداد معدودي از پزشكان و […]