تشکر نمایندگان مجلس از فرمانده سپاه به منظور برگزاری رزمایش پیامبر اعظم ۵

مدیر کل پارلمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از تهیه طوماری از سوی نمایندگان مجلس برای تشکر از فرمانده کل سپاه به منظور برگزاری رزمایش پیامبر اعظم 5 خبر داد و گفت: کلیه نمایندگان حاضر در جلسه علنی امروز این طومار را امضاء کرده اند.