سرکوب خمینیست های جوان

گروهی، حدود ۳۰۰ دانشجوی ایرانی با حمل پلاکاردهایی که در آنها ایالات متحده، «شیطان بزرگ» خوانده شده بود و همچنین در اعتراض به اتباع ایرانی از کشور آمریکا، به سوی سفارت آمریکا در فیلیپین حرکت کردند که توسط پلیس ضدشورش با برخورد شدید از آنها جلوگیری به عمل آمد. آن روز، سیزده تن از دانشجویان دستگیر و زندانی شدند. چند روز بعد ۱۷۰ تن از دانشجویان، در اعتراض به دستگیری آنان و برخورد شدید پلیس، در یکی از مساجد مانیل دست به اعتصاب غذا زدند تا اینکه دانشجویان بازداشت شده آزاد شدند.