بررسی «چپ نو» در ماهنامه «فرهنگ امروز»

«به نام چپ، به کام راست» عنوان پرونده‎ای است که سرویس اندیشه دومین شماره از ماهنامه علوم‌انسانی «فرهنگ امروز» به آن پرداخته است که ابتدا نگاهی کوتاه به برخی خاستگاه‎های تاریخی و مفهومی چپ نو و سپس وضعیت چپ نو در ایران داشته است.