خاطرات «شیخ مصطفی رهنما» در «ملیتا»

ملیتا نشریه‌ای است با شعار «روایتگر نبرد جهانی حق و باطل» که با هدف تبیین ابعاد جهانی جبهه مقاومت و بیداری اسلامی راه‌اندازی شده است.سرویس «نشانه‌ها» که به بررسی ابعاد شخصیتی مبارزان جهان اسلام می پردازد، موضوع پرونده این شماره خود به «شیخ مصطفی رهنما» اختصاص داده که حاوی خاطرات و زندگینامه وی و همچنین مصاحبه با پسرش، سید جمال رهنما و خانم فروز رجایی‌فر است.