افزایش نگران‌کننده فرار مسلمانان از میانمار

فرار مسلمانان روهینگیایی از میانمار به کشورهای دیگر طی هفته‌های اخیر به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.