نگرانی مضحک وبگاه کنگره آمریکا

وبگاه کنگره آمریکا در گزارشی مدعی شد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، ممکن است ایران به شرکت‌های آمریکایی حمله سایبری کند.