شعرهای پدر شعر سپید عرب در ایران

موسی بیدج گفت مجموعه‌ای از شعر‌های محمد ماغوط با نام «بدوی سرخ‌پوست» با ترجمه او مجوز نشر گرفته و منتشر می‌شود.

آغاز «چالش ده‌کتاب» پس از «چالش سطل‌یخ»

بنا بر ‌قواعد «چالش ده کتاب / ۱۰ Books Challenge» که احتمالاً در روزهای آینده پررنگ‌تر و فراگیر‌تر خواهد شد، هر شخص ۱۰ عنوان کتاب که بر او تاثیرگذار بوده معرفی می‌کند و سپس یک، دو و یا سه تن را به چالش می‌کشد تا لیست ۱۰ عنوان کتابشان را معرفی کنند و بدین شکل این چالش گسترش می‌یابد.

سید غلامرضا سعیدی؛ مجاهد فرهنگی

این نام تداعی‌‌كننده‌ی خاطره‌ی كتاب‌ها و مقالات متعددی است كه از دهه‌ی ۱۳۲۰ شمسی تا هنگام انقلاب اسلامی، در روزگار جولان مكاتب مادی و هجوم انحرافات فكری با نام سید غلام‌رضا سعیدی منتشر می‌شد. نوشته‌هایی كه باعث می‌شد بچه مسلمان‌ها سرشان را بالا بگیرند و با افتخار از مكتب‌شان در مقابل ماركسیست‌ها و شیفتگان دنیای غرب حرف بزنند.