حق ملاقات با وکیل در قانون

مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

جلسه محاکمه مهدی هاشمی آغاز شد

سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بین‌المللی مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب آغاز شد.

ضارب شهید خلیلی به قصاص محکوم شد

رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری گفت: ضارب شهید خلیلی به قصاص محکوم شد.

جزئیات پرونده عامل جنایت در خیابان مدنی

رئیس دادگاه‌های کیفری استان تهران آخرین جزئیات پرونده عامل جنایت در خیابان مدنی را تشریح کرد.