بازار هزارمیلیارد دلاری نانوفناوری در انتظار ایران

«تولیدات علمی ایران در سال۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰ رشد ۲۰ درصدی را نشان می دهد و این درحالی است که کشور چین ۱۵درصد و کشورهای آمریکایی و اروپایی حدود ۵ درصد رشد داشته اند.» این جمله کلیدی ترین بخش گزارش مجله علمی Nature درباره پیشرفت های علمی کشورهای مختلف جهان است و این نشان می دهد ایران همچنان در تولیدات علمی روند رو به رشدی را در دنیا تجربه می کند.