رئیس جمهور از دانشجویان نمونه تقدیر می‌کند

معاون دانشجویان داخل وزارت علوم با بیان اینکه رئیس جمهور فردا از 105 دانشجوی نمونه کشوری تقدیر می کند به جزئیات جوایز برگزیدگان اشاره کرد.